Huishoudelijk reglement

A. Betaling

 

De kostprijs van het sportkamp bedraagt €100 voor de kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas, €115 voor kinderen van de 3de kleuterklas tem het 2de leerjaar en €130 voor kinderen van het 3de tot 6de leerjaar. Graag het inschrijvingsgeld binnen de week na inschrijven overmaken op ons rekeningnummer BE07 0017 7719 2166. 

Vermeld bij de overschrijving op rekeningnummer BE07 0017 7719 2166 zeker de naam en voornaam van de deelnemer. De betaling van het inschrijvingsgeld houdt automatisch de aanvaarding van het huishoudelijk reglement in.

 

B. Terugbetaling

 

Indien uw kind tussen 8 en 14 dagen voor het kamp ziek wordt en niet kan deelnemen, is een doktersbriefje nodig om een deel van het inschrijvingsgeld terug te krijgen. Er zal dan €30 voor reeds gemaakte kosten worden afgehouden. Indien je uw kind 7 dagen of minder voor ons kamp afmeldt met  doktersbriefje wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Indien je afmeldt 3 dagen of minder voor het kamp wordt 20% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Zonder doktersbriefje wordt niets terugbetaald.

 

C. Kampreglement

 

Het niet opvolgen van dit reglement kan voor gevolg hebben dat uw kind onmiddellijk wordt verwijderd uit het sportkamp.

 

- Op ieder ogenblik moet elke deelnemer zich sportief gedragen. Geen ruzies tussen de deelnemers en/of groepen.
- Waardevolle spullen, gsm's, zakgeld, computerspelletjes, e.a. worden beter thuis gelaten.
- De deelnemers dragen zorg voor al het beschikbare materiaal, alsook eigen materiaal.

- Stelen : deze deelnemers worden dadelijk uit de stage verwijderd, zonder enig verhaal op vergoeding.

  MaksiMove vzw wijst alle verantwoordelijkheid af in verband met diefstal door deelnemers of door derden.

 

D. Ongevallen verzekering 

De ongevallenverzekeraar is Ethias. Algemene voorwaarden met vermelding van de verzekerde bedragen kunnen op verzoek worden bezorgd.

 

E. Privacy

De gegevens die wij opvragen worden enkel gebruikt om op een efficiënte manier te communiceren of de afhandeling van een eventueel ongeval vlot te laten verlopen. Na het versturen van de fiscale attesten worden de gegevens verwijderd.

IEDEREEN MOET ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN OM DIT KAMP TOT EEN SUCCES TE LATEN UITGROEIEN