Huishoudelijk reglement

A. Betaling

 

De kostprijs van het sportkamp bedraagt €90 voor de kleuters, €100 voor kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar en €120 voor kinderen van het 4 tot 6de leerjaar. De inschrijving is pas voltooid na de overschrijving van het volledige bedrag op ons rekeningnummer BE07 0017 7719 2166. 

Vermeld bij de overschrijving op rekeningnummer BE07 0017 7719 2166 zeker de naam en voornaam van de deelnemer + kamp periode. De betaling van het inschrijvingsgeld houdt automatisch de aanvaarding van het huishoudelijk reglement in.

 

B. Terugbetaling

 

Indien uw kind door ziekte of andere reden niet kan deelnemen aan het sportkamp, gelieve ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Als deze melding binnen de 7 dagen voor de aanvang van de stage gebeurt, zal er €25 administratiekosten worden aangerekend. Het resterende gedeelte van het bedrag wordt teruggestort.

Indien uw kind de stage vanwege ziekte niet kan beëindigen dan worden de dagen van afwezigheid terugbetaald na aftrek van de administratiekosten (€25).

 

C. Publicatie foto's

 

We maken in de loop van de week regelmatig foto's en video-opnames van de kinderen tijdens de verschillende activiteiten. Deze plaatsen we dan op onze facebookpagina zodat we familie en vrienden op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen tijdens ons kamp. De foto's kunnen ook gebruikt worden bij de promotie van onze kampen (op vb. flyers en affiches). Inschrijven betekent dat er toestemming gegeven wordt voor het publiceren van foto's van zijn/haar kind op onze website en facebookpagina. Indien je hier niet akkoord mee bent, moet dit gemeld worden voor aanvang van het kamp via maksimovevzw@gmail.com.

D. Kampreglement

 

Het niet opvolgen van dit reglement kan voor gevolg hebben dat uw kind onmiddellijk wordt verwijderd uit het sportkamp.

 

- Op ieder ogenblik moet elke deelnemer zich sportief gedragen. Geen ruzies tussen de deelnemers en/of groepen.
- Waardevolle spullen, MP3-spelers, te veel zakgeld, computerspelletjes, e.a. worden beter thuis gelaten.
-De deelnemers dragen zorg voor al het beschikbare materiaal, alsook eigen materiaal.

- Stelen : deze deelnemers worden dadelijk uit de stage verwijderd, zonder enig verhaal op vergoeding.

  MaksiMove vzw wijst alle verantwoordelijkheid af in verband met diefstal door deelnemers of door derden.

- Bezoek van de ouders gedurende het kamp is afgeraden met uitzondering van de triathlon op vrijdag. Dit om de goede gang van het kamp niet in gedrang te brengen. 

 

D. Ongevallen verzekering 

De ongevallenverzekeraar is AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 brussel.

De verzekering wordt aangesproken voor ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten van ons sportkamp tussen 9u en 16u of tijdens de opvang voor of na het kamp onder ons toezicht. Bij ongevallen die gebeuren voor 9u of na 16u onder toezicht van de ouder kan de verzekering ook aangesproken worden maar is de vrijstelling van de verzekering voor de ouders.

E. Privacy

De gegevens die wij opvragen worden enkel gebruikt om op een efficiënte manier te communiceren of de afhandeling van een eventueel ongeval vlot te laten verlopen. Na het versturen van de fiscale attesten worden de gegevens verwijderd.

IEDEREEN MOET ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN OM DIT KAMP TOT EEN SUCCES TE LATEN UITGROEIEN